Particulieren

Home » Tips » Particulieren
logo

Hypotheekmaximalisatie:

Extra storten in de bankspaarpot als u een (bank)spaarhypotheek heeft kan fiscaal voordeel opleveren. De rente van de spaar-hypotheek is namelijk bijna altijd hoger dan de huidige bankrente. Daarnaast bespaart u ook belasting in box 3 als uw totale box 3-vermogen hoger is dan de vrijstelling.
Overleg vooraf met uw bank voordat u gaat bijstorten.

 

Familiebank:

Begin met uw eigen familie een bank. Laat bijvoorbeeld uw kind bij u geld lenen als deze een woning wil aanschaffen. U ontvangt een hogere rente (die kunt u zelf vaststellen) op uw spaargeld en de rente is voor uw kind fiscaal aftrekbaar. Een win-win situatie.
Vergeet niet een leningsovereenkomst op te stellen en de lening aan te melden bij de Belastingdienst.

 

Gratis lenen voor (oud-)studenten:

Indien je als voormalig student in de aflosperiode werkloos of arbeidsongeschikt wordt dan hoeft er minder of helemaal niets te worden afgelost op de studieschuld. Dit geldt ook als er andere redenen zijn voor een lager inkomen. Het is mogelijk om de aflossing een jaar op te schorten. Het opnemen van een zogenaamd ‘jokerjaar’ kan maximaal vijf keer.
Voor meer informatie vindt u op de website www.duo.nl, zoek hierbij op ‘jokerjaren’.